Guļbūvju karkasus modelējam, kombinējot baļķus ar atšķirīgiem to augstumiem. Tā, lai blakus esošajiem baļķiem augstums krasi atšķirtos un kontrastētu. Dabīgi un unikāli, jo katra baļķu siena un katrs vainags ir izkārtots dažādi – neatkārtojamās kombinācijās. Meistardarba līmenis, zināmā mērā, mākslas darbs. 19 dažādi baļķu augstumi, trīs dažādi, bet savstarpēji savienojami baļku biezumi, 3 profilu veidi, 3 formas. Projektēšanas un tehnoloģijas latiņa ir uzstādīta pietiekami augstu.

 

 

Lai mēs kopā sekmīgi izveidotu pareizu guļbūves ražošanas projektu, pa vienai detaļai saliekot tās telpisko modeli, Jūsu iesniegtajā projektā jābūt atspoguļotai visai minimāli nepieciešamajai informācijai.

Rasējumu tehniskais izpildījums mums nav tik būtisks. Jūs drīkstat iesniegt kaut vai ar roku zīmētas skices un pievienot sarakstu ar svarīgākajiem augstumiem, jumta leņķiem un citu informāciju. Zemāk varat aplūkot un lejupielādēt sākotnējās informācijas kontrolsarakstu. Iesakām to izmantot pārbaudei, pirms rasējumu nosūtīšanas.

Nesteidzieties, lieku reizi pārbaudiet, vai viss būtiskais ir norādīts, rūpīgi izvērtējiet, vai ir vēl kādas neskaidrības, un pārliecinieties, vai Jūsu klients vairs neveiks izmaiņas. Ja Jūs neesat par visu droši, tad labāk neriskējiet un iesniedziet rasējumus vēlāk. Steidzoties Jūs ne tikai lieki tērēsiet savu laiku, bet arī samazināsiet mūsu projektēšanas kapacitāti.

Iesniedzamo failu formāts: vēlams PDF; DWG.

Lūdzam sūtīt uz e-pastu: ekonams@ekonams.lv

1 →   Asu izvietojums sienām [baļķu sienām visos stāvos un līmeņos]

2 →   Logu, durvju un citu aiļu piesaiste [pie asīm un nulles atzīmes]

3 →   Logu, durvju izmēri [kārbu gabarītizmēri]

4 →   Sliekšņu izmērs [kur tie nepieciešami]


5 →   Šķērsgriezumi ar galvenajiem augstumiem [katrai atšķirīgajai ēkas daļai]

6 →   Vai augstumi ietver sēšanos? [Jā vai Nē]

7 →   Sēšanās uzlaide [parasti 3–5%]


8 →   Augstums līdz griestiem [sānu sienās, visos griezumos]

9 →   Griestu gropes biezums [10–125 mm, zem spārēm]


10 →   Jumta leņķis [katrai jumta konstrukcijai]

11 →   Kopturu skaits [katrai jumta konstrukcijai]

12 →   Vai apaļi kopturi? [Jā vai Nē, ja pilna profila brusas]

13 →   Minimālie izmēri [vai diametrs, obligāti aprēķinot nestspēju]


14 →   Grīdas siju virziens un solis [siju plāns, to detalizācija ap kāpnēm]

15 →   Grīdas siju izmēri [kantainām brusām]

16 →   Augstums līdz starpgriestiem [siju starpās]


17 →   Kolonnu izmērs un forma [apaļas vai kantainas]

18 →   Kolonnu profils. Uz kuru pusi? [var informēt vēlāk]

 

1. Pasūtītājs nes pilnu atbildību par visiem inženiertehniskajiem aprēķiniem saistībā ar pasūtīto guļbūves konstrukciju.

Veicot atbildīgo konstrukciju izstrādi un aprēķinus, kā arī neskaidrību gadījumā iesakām Jums nodrošināties un piesaistīt vietējos sertificētos būvinženierus vai konstruktorus, lai pārliecinātos par būvprojekta risinājumu pareizību un atbilstību vietējām normām. Kā arī lai izvērtētu, kur un kā konstrukcijām būs iespēja sēsties, kurām sienām un kurā vietā būtu jāliek savelkošās bultskrūves sēšanās procesa kontrolei. Un, ja siena netiek slogota no jumta svara, vai ir jāliek spiedošā starpkolonna, pagaidu vai regulējošā kolonna? Kur jāliek papildu tapojums vai papildu pakšu savienojums garām, nosacīti brīvākām baļķu sienām? Kur un kā ieslīdēs latojums un visi citi slīdošie ēkas elementi, utt.?

Jāņem vērā viss, kas vien Jums ir zināms, vai viss, ko pasūtītājs izvēlas – kādas teknes, kādu skursteni, kādus apdares materiālus, kādas tehniskās instalācijas, kādu uzņēmumu ražotus, utt. Tieši Jums, pasūtītājam vai projekta autoram šīs izvēles ir visprecīzāk apzināmas.


2. Pasūtītājs veic jumta konstrukciju slodžu un stiprības aprēķinus.

Tie ir aprēķini, ņemot vērā būvniecības vietas statistiku attiecībā uz sniega un vēja slodzēm, valstī noteiktos būvnormatīvus un zinot, kāds būs jumta seguma svars konkrētajā gadījumā. Tātad, pasūtītājs nosaka, kāds skaits, minimālais diametrs vai izmēri nepieciešami gan jumta nesošajiem baļķiem jeb kopturiem, gan spārēm. Pasūtītājs precizē to izvietojumu un nosaka, virs kurām sienām tos atļauts savienot garumā. Un pasūtītājam arī jāparedz vieta skurstenim, kādā no ieplānoto kopturu starpām.


3. Pasūtītājs nosaka pārseguma siju izmēru, soli un virzienu.

Tas nosakāms, veicot aprēķinus par masām, kuras šīm sijām gulsies virsū, un izvērtējot, kādas sienas un baļķu konstrukcijas ir virs un zem sijām. Piemēram, otrā stāva vannasistabas gadījumā jāpārliecinās, vai tā lokāli nepārslogos sijas un vai nedraud izliekties kāda no baļķu konstrukcijām zem tās.

Protams, atbildīgi un vispusīgi ir jāizvērtē visas nesošās konstrukcijas. Virs kuras sienas ir sastiķēti jumta nesošie baļķi – kopturi? Vai šajā un citās baļķu sienās ir kādas ailes? Vai kāda no šīm papildu slodzēm nebūtu jāsummē klāt, vai konstrukcijas būtu jāpastiprina ar papildu siju, baļķi vai tapojumu? Varbūt vienīgais risinājums ir siju virziena maiņa u. tml.

Saistībā ar starpstāvu jeb pārseguma sijām pasūtītājs papildus nosaka:

•   griestu augstumu un starpsiju gropes apakšu;

•   siju augšas līmeni jeb apzāģējuma augstumu, plānojot grīdas konstrukcijas kopējo biezumu;

•   izmērus kāpņu telpas ailei. Lūdzam iesniegt detalizētu plānu siju sasaistei un atbalstam ap aili;

•   iegropējuma augstumu, ja grīdas segumu plānots ielaist baļķu sienās, tātad, gropes augšu;

•   citu horizontālu gropējumu augstumus, piemēram, vietas elektroinstalāciju izveidei zem kājlīstēm.


4. Pasūtītājs nodrošina profesionālus ēkas siltumnoturības aprēķinus.

Kā arī atbild par pasūtītās ēkas atbilstību konkrētajā valstī noteiktajām normām. Konstatējot, kāds jumta siltumizolācijas materiāls un tā biezums Jums nepieciešams, lūdzu, neaizmirstiet piekoriģēt spāru izmērus un to izvietojuma soli, kā arī pasūtīt nepieciešamās papildu latojuma kārtas. Piegādes standarta komplektā ir iekļautas tikai divas latojuma kārtas (50×50 mm) gaisa starpkārtas izveidei abos virzienos.


5. Pasūtītājs izvēlas kuras jumta konstrukcijas jāapvieno, integrējot diagonāles.

Tas ir perpendikulāri savietotu jumtu gadījumā. Tātad, īpaši uzmanīgi jāizvērtē, kā šīs diagonāles iederēsies interjerā un vai šīs baļķu konstrukcijas neapdraud guļbūves sēšanos. Jāpārbauda arī jumtu leņķu saderība un jāpārliecinās, vai jumta konstrukcijas neveido ārējus un iekšējus paugurus vai lauzumus. Pēc noklusējuma tiek projektēti atsevišķi jeb neatkarīgi jumti, paredzot, ka jumta plaknes tiks savienotas, paturpinot spāru un latojuma karkasu no ārpuses.


6. Pasūtītājs norāda nepieciešamās urbumu vietas elektrībai un citām instalācijām.

Kur guļbūves sienās jāizveido vertikālus urbumus (diam. 60 mm) slēptai elektroinstalācijai? Kur un kāda izmēra horizontālie* urbumi vajadzīgi nozarkārbām, kur un kāda izmēra slēdžiem? Cik vietīgi ir slēdži un nozarkārbas?

Varat uzdot mums iestrādāt arī veselas urbumu grupas, piemēram, elektrosadales skapja vajadzībām. Ar pieeju no sienas augšas vai apakšas, visā sienas augstumā u. tml. Varat paredzēt kaut vai izolētu ūdensvadu un kanalizācijas cauruļu (līdz diam. 50 mm), signalizācijas, bultskrūvju un citu instalāciju ievietošanu baļķu sienās. Dažādas nozīmes urbumi rasējumos tiks iekrāsoti atšķirīgās krāsās, respektīvi, mēs precīzi fiksēsim un izpildīsim tikai Jūsu precīzi definētus uzdevumus.

* – Jārēķinās ar to, ka horizontālie urbumi tiks izvietoti vienā un tajā pašā baļķu vainagā jeb to augstumu dažādību noteiks perpendikulāri izvietoto baļķu kombinācijas. Ja tomēr vēlaties tos vienādos augstumos, tie būs jāizurbj pašiem ar rokas instrumentiem pašu izvēlētos – optimālos augstumos.


Jā, visa atbildība par projektu gulstas uz Jūsu pleciem, bet autortiesības taču pieder Jums. Dubultai pārbaudei iesakām izmantot mūsu guļbūvju konstrukciju telpiskos modeļus. Respektīvi, atbildīgi sekojiet visam līdzi.

Savukārt mēs noteikti vērsīsim Jūsu uzmanību uz vājām un neveiklām vietām konstrukcijās, uz vietām, kuras nesēdīsies, uz baļķu konstrukcijām, kuras nav iespējams izveidot. Mēs neatstāsim bez ievērības kļūdainās vietas, neļausim Jums atstāt pārāk īsus pārkaru galus un pārāk īsas baļķu detaļas starp logiem un durvīm, neļausim pārspīlēt ar bezdelīgastes savienojumu skaitu, neļausim konstrukcijās izmantot pārāk garus baļķus (>8,1 m) bez papildu pakšiem, u.tml.

 

Guļbūves tiek projektētas ar unikālu metodi, kombinējot baļķu detaļas ar iespējami atšķirīgiem to augstumiem tā, lai maksimāli kontrastējoši izvietotu blakus esošos baļķus un nepieļautu šo kombināciju atkārtošanos. Tādējādi baļķi ir izkārtoti dažādos to salikumos gan pa sienām, gan katra vainaga ietvaros.

Piemēram, ēkām ar sienas biezumu 200 mm baļķu profilu mainīgumam ir solis 10 mm, un ir pieejams plašs detaļu augstumu diapazons: 20–34 cm sienām; 21–31 cm jumta atbalsta garensijām un pārseguma sijām; 10–30 cm pamata vainagam un diam. 22–36 cm apaļajiem jumta atbalsta baļķiem. Piedāvājam arī sienu biezumus 150 mm un 250 mm, turklāt ar iespējamību šos trīs biezumus savstarpēji savienot, vienīgi tas tiek realizēts nedaudz šaurākos savstarpējo kombināciju rāmjos.

Sienu baļķu savienojumiem vienas puses augstumu, tā saucamo proporcionalitāti, precīzi kontrolē projektēšanas programma, nepieļaujot tās galējo robežu (100–190 mm) pārkāpšanu. Savukārt apaļajiem jumta baļķiem ir nepieciešams plašāks savienojumu dalījuma diapazons (60-280 mm), un šajā gadījumā konstrukciju sakārtotība tiek panākta gan ar programmas, gan ar īpašu projektēšanas algoritmu palīdzību.


Maksimāli pieļaujamais detaļu garums guļbūves konstrukcijās – 8,1 m.

Nominālizmērs spārēm 50×200 mm, latojumam 50×50 mm, un abiem materiāliem solis 600 mm.


Tehniskais projekts tiek veidots tikai ražošanas vajadzībām, un tā noformējums nav atbilstošs būvvaldes prasībām. Taču tieši mūsu projektā ir izstrādāta konstrukciju telpiskā detalizācija, kas atgriezeniski Jums ļauj atvieglot būvprojekta izstrādi.

Ražošanas–tehniskā projekta izveide ir iekļauta produkcijas cenā, tātad Jums nebūs atsevišķi par to jāpiemaksā. Un ražošanas procesu nekādi neatvieglo tipveida projektu izmantošanas iespēja, jo iekārtu vadība ir automātiska un projekta izgatavošanas laiks identisks, bet tieši šādos gadījumos mēs atskaitīsim projektēšanas pašizmaksu no Jūsu pasūtījuma cenas.

Tehniskā projekta izstrādi normējam ar ražību 25 m² dienā, piemēram, ēkai ar 360 m² baļķu projektēšanas termiņš ir 15 darbadienas, turklāt šajā laika periodā mums projekts jāsaskaņo arī ar Jums, kā arī jāievieš visi nepieciešamie labojumi.


Tehniskā projekta sastāvs:

1. Tehniskie rasējumi. Lai mēs varētu projektu saskaņot ar Jums, kā arī lai, ņemot vērā zemāk uzskaitītos rasējumus, varētu samontēt guļbūves karkasu. Vairāk: Montāžas instrukcija.pdf un Jumta šķērsgriezums.pdf

Walls – sienu izklājumi.

Plans – stāvu, siju, kopturu un citi plāni.

3D – guļbūves karkasa telpiskie skati vieglākai konstrukciju uztverei.

Sections – nestandarta konstrukcijas. Tātad, pēc vajadzības veicam to detalizētu izstrādi.


2. Kalkulācijas. Kopsavilkuma tabulas atsevišķi par baļķu laukumiem, un atsevišķi par guļbūves komplektā ietilpstošajiem kokmateriāliem. Piemērs: Piegādes saraksts.pdf

Calc_1 – baļķu laukums. Tas nosaka pasūtītā projekta apjomu, kā arī veido tā cenu. Kopējo laukumu iegūst, saskaitot sienu laukumu (4. vai 9. lpp.) ar kopturu, siju un stabu laukumiem (10. lpp.).

Calc_2 – materiālu saraksts (sākot ar 11. lpp.). Kokmateriāli, kuru pielietojums, daudzums, izmērs un izpildījums derēs praktiski jebkurai guļbūvei. Materiāli, par kuriem Jums nebūtu jāveic izvēle. Jūsu zināšanai, šie komplektējošie materiāli veido aptuveni 15% no baļķu apjoma! Materiāli ir žāvēti un ēvelēti; tiek sagatavoti spāru gali un iefrēzētas slīdņu gropes. Taču iespējama arī daļēja, un cita materiālu komplektācija. Papildus spārēm cena būs 400 €/m³, savukārt latām – 370 €/m³. Laba cena ir dēļiem klāja izveidei pirms membrānas (20 mm; TG arī galos) – tikai 6 €/m².


3. Detalizācijas. Paredzētas tikai ražošanas un projektēšanas vajadzībām, kā arī abu kontrolei.

Details – detaļas / Gables – frontoni / Purlins – kopturi / Beams – starpstāvu sijas / Transitions – profilu pārejas / Apertures – ailes / Planes – plaknes / Drip-Nose – lāsenis, utt, kā arī XML – iekārtu vadības faili un datubāzes.

Stat_Operations – uzskaite par apstrādes operācijām un izejas dati darba algu aprēķinam.

Stat_Logs – statistika par to, cik procentus projektā pārstāv katrs no baļķu augstumiem.


4. Pakojums. Datubāzes programma ģenerē iepakoto baļķu detaļu sarakstus, un tas ir arī šā svītrkodu kontrolētā ražošanas procesa loģisks noslēgums. Piemērs: Paku saraksts.pdf


Sadaļā Piemēri aicinām aplūkot dažādu guļbūvju arhitektoniskos un konstruktīvos risinājumus, tur eksponēta daļa no mūsu saražotajām ēkām laika posmā līdz 2010. gadam. Cerams, ka projektu un konstrukciju uztveri atvieglos telpiskie skati un Jūs varēsiet izvēlēties gan savai gaumei, gan vajadzībām atbilstošu guļbūves tipu. Ja ne, ceram, ka vismaz smelsieties daudz interesantu ideju. Mēs centīsimies šo projektu krātuvi sistemātiski papildināt!

 

Kad, pēc Jūsu iesniegtās sākotnējās informācijas esam paveikuši tehniskā projekta izstrādi, mēs nosūtām to Jums pārbaudei un nenozīmīgu detaļu precizēšanai, kā arī projekta apstiprināšanai. Protams, tas tiek sūtīts arī elektrības un citu urbumu jeb kanālu ērtai marķēšanai sienu izklājumos, ja vien tādi Jums ir nepieciešami.

Tomēr projektu saskaņošana reti kad ar to beidzas, jo bieži seko turpmākie labojumi, izmaiņas, sienu un konstrukciju pārbīdes, respektīvi, dažādas Jūsu vai pasūtītāja korekcijas. Jebkurā gadījumā mēs sagaidām šādu Jūsu rīcību: 

1)       izdrukājiet mūsu iesūtītos rasējumus;

2)      veiciet nepieciešamos labojumus, atzīmējot uz katras mūsu rasējumu lapas, kas Jūs neapmierina un kas jāmaina, un pierakstiet jebkādus komentārus. Vai arī atzīmējiet, ka viss ir kārtībā (OK), uzrakstiet pārbaudes datumu un parakstieties;

3)      ieskenējiet labojumus, kā arī apstiprinātos rasējumus un vienā kopīgā failā nosūtiet uz tā projektētāja e-pastu, kurš ir atbildīgs par Jūsu projekta izstrādi.

Ja tomēr sekos turpmāki grozījumi, būs jāatkārto šīs 3 darbības, kamēr visi rasējumi būs atzīmēti ar OK. Tik reižu, cik vien nepieciešams.


Uzmanību. Netiks pieņemti rasējumu labojumi teksta formātā.

Piemēram, e-pastā cenšoties aprakstīt, ka tādai un tādai sienai mainām augstumu, pabīdām vienu no ailēm nedaudz pa labi, apgriežam īsākus vienus tās pārkares galus, atstājam tikai vienu urbumu u.tml. Šāds informācijas sniegšanas veids nepārprotami novedīs pie pārpratumiem un būs tikai lieka laika tērēšana, turklāt abām pusēm.


Saskaņojot projektus, īpaša uzmanība jāpievērš mūsu apvilktām problemātiskām vietām, kā arī jāsniedz atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Protams, jāpārbauda arī visas projekta detaļas, tas ir, vai derēs Z-gropes augstums ēkas sānu sienās (÷125 mm, atkarīgs no jumta šķērsgriezuma un siltumizolācijas slāņa biezuma), vai derēs starpsiju gropju novietojums, vai pareizās vietās ielikti visi urbumi, gropes, ailes, utt.

Nebrīnieties, ka perpendikulāri izvietotu jumtu gadījumā (ja griestu augstums abos virzienos ir vienāds) Jūs tiksiet mudināti pieņemt vienīgo abus virzienus apmierinošo baļķu izkārtojuma variantu. Izvērtējot šo situāciju, Jums ir jāiet uz kompromisu, jo abiem jumtiem nekad nesanāks piemeklēt ideālu baļķu izkārtojuma kombināciju.


Labākai projektu apstiprināšanas gaitas izpratnei aicinām Jūs aplūkot failu: Korekciju piemēri.pdf

Fails lieliski atspoguļo, kam parasti ir jāpievērš uzmanība projekta saskaņošanas gaitā, un tas ir labs piemērs savstarpējai komunikācijai, proti, katram labojumam ir jābūt tehniskam, nepārprotamam, kā arī viegli uztveramam. Iespējams, saskaņojot projektu, Jums noderēs arī tas, ja ieviesīsiet savas rasējumu pārbaudes jeb kontroles veidlapas.

Dažkārt pasūtītājiem saskaņošana tomēr mēdz ieilgt, un nereti vispirms nepieciešami vairākkārtēji atgādinājumi vai uzaicinājumi. Vēl jo vairāk, pēc tam seko gan daudzas pasūtītāja izmaiņas, gan daudzkārtēji saskaņojumi. Taču tas ļoti nevēlami atsaucas uz mūsu ražošanas plāna izpildi un, protams, apdraud Jūsu plānotos piegādes termiņus. Tāpēc aicinām Jūs vienmēr operatīvi gan iesniegt, gan saskaņot projektus. Ja rasējumus būsiet iesnieguši pēdējā brīdī, Jums arī jābūt gataviem tos saskaņot pēdējo tam atvēlēto dienu laikā, sliktākajā gadījumā, ņemot talkā brīvdienas.


Uzņemoties finansiālu atbildību par savu saistību izpildi, mēs cieši sekojam līdzi arī Jūsu pienākumu izpildes gaitai. Mēs uzraugām projekta labošanas un saskaņošanas norisi, pārbaudām Jūsu iesniegtās informācijas pilnīgumu, reģistrējam rasējumu iesniegšanas termiņus un fiksējam maksājumu kavējumus.

Jebkurš Jūsu kavējums un neplānotas izmaiņas lielākā vai mazākā mērā izjauc mūsu ražošanas plānu, tāpēc Jūs noteikti tiksiet brīdināti par jebkuru no Jūsu kavējumiem. Turklāt šie kavējumi tiek sistemātiski reģistrēti un summēti, jo tas sniedz mums rīcības brīvību un tiesības pārbīdīt piegādes termiņu pēc mūsu ieskatiem. Diemžēl, bet mēs spējam amortizēt tikai nelielas aizķeršanās.

 

Guļbūves atsevišķo detaļu un tās vainagu salikuma kombinācijas ir unikālas un savā starpā saistītas. Piemēram, pirmā vainaga izmērs uzreiz sāk ietekmēt situāciju starpstāvu līmenī jeb daudzus vainagus virs sevis, savukārt pirmā vainaga virziena maiņa var likt koriģēt pat jumta atbalsta baļķus. Tādēļ šķietami nelielas projekta izmaiņas var izraisīt visaptverošu projekta pārbūvi abos virzienos un dažkārt vieglāk ir sākt projektēt visu no jauna.

Tāpēc, ja pēc Jūsu sākotnējiem rasējumiem izstrādātajā tehniskajā projektā vēlēsieties ieviest izmaiņas, rēķinieties ar to, ka Jums var rasties papildu projektēšanas izmaksas. Izmaksu lielums tiek noteikts, ņemot vērā, cik daudzpusīgi, darbietilpīgi un būtiski ir šie grozījumi, kuras ēkas daļas vai elementus šīs izmaiņas ir skārušas un vai šie grozījumi ir ieviesti projektēšanas laikā vai pēc tās beigām, saskaņošanā. Tātad, situācija tiks vispusīgi izvērtēta, ņemot vērā visus iespējamos apsvērumus. Piemaksu lielumu izvērtē un aprēķina konkrētā pasūtījuma projektētājs.


Tarifs projektu labojumiem pašlaik ir 5 €/m² bez PVN, un aptuvenās piemaksu robežas ir noteiktas līdz šādiem procentiem no kopējā baļķu laukuma projektā. Taču, ja Jūs projektu daudzpusīgi un vairākkārt mainīsiet, piemaksu lielums var krietni pārsniegt 100%.

÷ 70% JUMTS Leņķis 25% + Gropes izmērs / tips sānu sienās 25% + Kopturu skaits 10% + Izmēri 10%
÷ 60% SIJAS Virziens 30% + Starpgriestu augstums 15% + Izmērs 10% + Solis 5%
÷ 50% SIENAS Sānu sienu augstums līdz Z-gropei 25% + Novietojums 15% + Izmēri 10%
÷ 30% STĀVBŪVE Augšējā vainaga augstums 10% + Profils 10% + Griestu grope 10%
÷ 20% AILES Augšas un apakšas izmērs 10% + Jaunas ailes 10%

Piemēri

Meklēt pēc projekta numura


Lapa 1 no 26

Kalkulators

Siena: A

0.00 m2

siena: 0.00

frontons: 0.00

kore: 0.00

detaļa: 0.00

loks: 0.00

stabs: 0.00

durvis: 0.00

logs: 0.00

aile: 0.00

Siena: B

0.00 m2

siena: 0.00

frontons: 0.00

kore: 0.00

detaļa: 0.00

loks: 0.00

stabs: 0.00

durvis: 0.00

logs: 0.00

aile: 0.00

Siena: 1

0.00 m2

siena: 0.00

frontons: 0.00

kore: 0.00

detaļa: 0.00

loks: 0.00

stabs: 0.00

durvis: 0.00

logs: 0.00

aile: 0.00

Siena: 2

0.00 m2

siena: 0.00

frontons: 0.00

kore: 0.00

detaļa: 0.00

loks: 0.00

stabs: 0.00

durvis: 0.00

logs: 0.00

aile: 0.00

Summa: 0.00 m2
Summa: 0.00 m2
Summa: 0.00 m2
Summa: 0.00 m2
Summa: 0.00 m2
Summa: 0.00 m2
Summa: 0.00 m2
Summa: 0.00 m2
Summa: 0.00 m2

Lai saprastu, kādas būs guļbūves karkasa aptuvenās izmaksas, Jums ir iespēja saskaitīt baļķu konstrukciju laukumu (m²) un sareizināt ar Jums piedāvāto kvadrātmetra cenu eiro.                                                                                                                                                                               ↓
1.  Ja stāvu plāni nesatur konkrētus asu apzīmējumus, katrai baļķu sienai secīgi piešķiriet burtu vai ciparu.
2.  Ievadiet informāciju par katras baļķu sienas izmēriem un formu. Katrai figūrai jākonstatē tās augstums, platums, garums vai leņķis un šādu vienādu figūru skaits attiecīgajā sienā. Informācija jāievada sistemātiski, par visām sienas figūrām pēc kārtas, par katru sienu, secīgi pa virzieniem un pēc kārtas. Jums šie izklājumi ir telpiski jāiztēlojas.
3.  Ievadiet informāciju par katrā baļķu sienā esošajiem logiem, durvīm un citām ailēm.
4.  Atsevišķi ievadiet informāciju par jumta kopturiem. Ja būs diagonāles, ievadiet arī tās pie kopturu uzskaites.
5.  Atsevišķi ievadiet informāciju par starpstāvu pārseguma un bēniņu sijām.
6.  Jums jāspēj noteikt, cik daudz interpretējāt jeb cik liels varētu būt kļūdas apmērs. Pēc noklusējuma, guļbūvēm ir standarta uzlaide 4% un stāvbūvēm 12% kā rezerve pie baļķu summārā laukuma.


1. Ja stāvu plāni nesatur konkrētus asu apzīmējumus, katrai baļķu sienai secīgi piešķiriet burtu vai ciparu. Parasti no kreisās uz labo pusi tiek piešķirti burti, savukārt no apakšas uz augšu – cipari. Bet Jūs drīkstat arī improvizēt! Galvenais, lai Jums būtu ērti un viegli šo dalījumu uztvert.

2. Ievadiet informāciju par katras baļķu sienas izmēriem un formu. Sienas nosacīti jādala elementārās figūrās: taisnstūri, vienādmalu un taisnleņķa trīsstūri, loki, horizontāli, leņķiski un vertikāli fragmenti. Katrai figūrai jākonstatē tās augstums, platums, garums vai leņķis un šādu vienādu figūru skaits attiecīgajā sienā. Informācija jāievada sistemātiski – par visām sienas figūrām pēc kārtas, par katru sienu, secīgi pa virzieniem un pēc kārtas. Kādai sienai ir tikai viens taisnstūris, citai ir visas sastāvdaļas, turklāt daudzas. Nepieciešamības gadījumā pievienojiet programmā papildu rindiņu. Diemžēl projekti visai reti satur sienu izklājumu, tāpēc Jums šie izklājumi ir telpiski jāiztēlojas!

Jūsu projektam taču ir stāvu plāni, visi griezumi un fasādes? Jūsu projektā taču var sameklēt nepieciešamos izmērus, leņķus un galvenos augstumus? Ir arī logu un durvju specifikācijas, pat ēkas telpiskie skati? Lieliski, ar to pietiks, lai Jūs spētu domās viegli konstruēt jebkuru ēkas sienu. Ja visa informācija (izmēri, leņķi u. tml.) Jūsu projektā tomēr nav atspoguļota, tad tieši Jūs, nevis mēs, spēsiet to pirmais noskaidrot, kā arī izlemt, piemēram, par bēniņiem, sijām, kādu sienu, terasi, jumta diagonālēm utt. Mēs varam šos projekta trūkumus tikai interpretēt, jo praktiski nav iespējams pieprasīt Jums visas šīs detaļas. Tas ir ārkārtīgi apgrūtinoši abām pusēm.

3. Ievadiet informāciju par katrā baļķu sienā esošajiem logiem, durvīm un citām ailēm. Visērtāk to ir darīt vienlaicīgi ar konkrētās sienas datu ievadi. Aiļu laukumus kalkulācijas programma atskaitīs no sienu laukumiem. 

4. Atsevišķi ievadiet informāciju par jumta kopturiem. Ievadiet to diametrus vai augstumus, garumus un skaitu. Īpašu uzmanību pievērsiet to izmēriem! Proti, katram jumtam eksistē kopturu minimālais pieļaujamais izmērs (vai diametrs) ar konkrētu kopturu skaitu, un tam ir jābūt iepriekš aprēķinātam, ņemot vērā jumta slodzes. Rūpīgi izvērtējiet katru jumta konstrukciju – cik lielas būs kopturu pārkares, kā un tieši kurš jumts piekļausies otram, būs vai nebūs iekšējās diagonāles. Ja diagonāles būs, ievadiet arī tās pie kopturu uzskaites.

5. Atsevišķi ievadiet informāciju par starpstāvu pārseguma un bēniņu sijām, ja tādas ir. Tātad, jāievada to augstums, garums un skaits pa pozīcijām. Īpaša uzmanība jāpievērš risinājumam pie kāpņu telpas – vai paredzēt kādai malai vairāk baļķu, vai stūrī nav nepieciešams atbalsta stabs? Svarīgi ir izvēlēties pareizu siju virzienu (parasti pēc mazākā laiduma), kā arī pietiekamu siju soli, ja tie pagaidām vēl nav noteikti Jūsu rīcībā esošajā projekta skicē.

6. Jums ir jāspēj noteikt, cik daudz Jūs interpretējāt, ņemot vērā Jūsu projekta vai skiču pabeigtību, rasējumu kvalitāti un saturu. Tātad, cik liels varētu būt kļūdas apmērs un vai pieļāvāt izmēru novirzes, iztēlojoties projekta gala variantu. Pēc noklusējuma, guļbūvēm mums ir standarta 4% uzlaide un stāvbūvēm 12% uzlaide jeb rezerve baļķu summārajam laukumam. Tā attiecas uz loģiskajiem ražošanas atgriezumiem – jumta trīsstūru malas, aiļu augšas un apakšas, dekoratīvo loku tiesa u. c., respektīvi, ražošanas projektam jāsatur minimāli nepieciešamie baļķu garumi, lai visas guļbūves detaļas varētu sekmīgi izzāģēt, apzāģēt un izfrēzēt. Tādēļ, ja Jūs jūtat, ka daudz kas datu ievadē bijis aptuvens, pielieciet pie mūsu standarta uzlaides attiecīgos Jūsu rezerves procentus klāt.

Lai kā mēs gribētu, mēs nevaram visiem pasūtītājiem nodrošināt aptuvenās kalkulācijas servisu un arī daudzas Jūsu projekta nianses un detaļas mēs nezinām. Nav arī pieļaujams šo darbu veikt pavirši, pārāk daudz iztēloties vai interpretēt, tāpēc mēs lūdzam Jūs izmantot šo vienkāršo kalkulācijas palīgprogrammu.

Vēlam veiksmi darbā un paldies par atsaucību! Ja Jums rodas kādas neskaidrības saistībā ar kalkulatoru, lūdzam nosūtīt e-pastu: ervins@ekonams.lv

  • Lai lieki nekavētu laiku, iesakām sākt tehniskā projekta izstrādi un ražošanas avansēšanu, pamatojoties uz šiem aptuveni sarēķinātajiem kvadrātmetriem.
  • Tikai pēc tehniskā projekta izstrādes un tā saskaņošanas ar Jums baļķu laukums tiks noteikts 100% precīzi mūsu ražošanas programmas specifikācijās.
  • Tieši galējais laukums veido guļbūves cenu, un, protams, līgumā tiks veikti nepieciešamie grozījumi.

LEJUPIELĀDĒT PDF FAILU

Vēlies ar mums sadarboties?